Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Llicències d’activitat

Avui en dia per tal de dur a terme qualsevol activitat es necessita haver tramitat amb l’organisme competent del municipi on es vol implementar l’autorització que garanteixi que dita activitat s’adapta en els diferents paràmetres que segons el tipus d’activitat l’afecten.

Llicències d’activitat

Nosaltres us assessorem en el procés d’obtenció de la llicència ambiental, elaborem els projectes d’activitats que siguin necessaris i ens encarreguem de tots els tractes amb les administracions que es precisin al llarg del tràmit.