Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Avaluacions ambientals

Les avaluacions ambientals estan dissenyades per a adequar l'activitat a la nova normativa tant a nivell municipal com d'altres organismes públics. Per aquesta raó, per a la confecció de l'avaluació ambiental, s'ha de tenir en compte tots els aspectes mediambientals en els quals es vegi afectada l'empresa (residus, DUCA, permisos en general...), així com justificar la legalització de les instal·lacions industrials que disposa l'activitat (instal·lació elèctrica, aire comprimit, instal·lacions petrolíferes, ...).

Depenent de la situació en la que es troba la vostra empresa i de la documentació que ens faciliteu, els tràmits a realitzar varien.

Els nostres serveis incluen tot el necessari en el moment precís, com podrien ser:

  • Aixecament de plànols.
  • Tramitació de permisos i legalitzacions que no es disposin.
  • Sol·licitud de documentació a organismes oficials (Ajuntaments, Junta de Residus, etc.)
  • Confecció qüestionari ambiental
  • Presentació de la documentació necessària a l'entitat col·laboradora.
  • Assistència a Inspecció.
  • Seguiment de llicència.