Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Construccions i direccions d’obra

Per tal de dur a terme qualsevol obra i/o instal·lació es necessita una direcció d’obra i facultativa, encarregada de dirigir el desenvolupament d’aquesta en tots els aspectes que la concerneixen; tècnic, urbanístics, mediambientals i estètics; i seguint en tot moment el que s’ha definit en anterioritat en el projecte d’obra elaborat, assegurant l’objectiu fixat des d’un principi.

L’equip tècnic d’ Aguiló Enginyeria i Serveis, SL disposa de l’experiència i la qualificació necessària per tal de dir a terme la direcció d’una obra en tots els seus àmbits, amb una capacitat i un sistema d’organització que garanteix la finalització amb èxit d’aquestes.