Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Certificats d’eficiència energètica

El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

Certificats d'eficiència energètica

Aguiló Enginyeria i Serveis, SL com a tècnics certificadors realitzem una visita a la instal·lació a certificar, elaborem el certificat i el tramitem amb l’organisme pertinent; encarregant-nos de totes les gestions necessàries i facilitant al client tota la documentació en format digital i físic un cop finalitzat el procés.