Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Projectes i instal·lacions

Elaboració de tot tipus de projecte per tal de posar en marxa una activitat, dur a terme una obra o una instal·lació de qualsevol tipus.

Projectes i instal·lacions

Dintre la tipologia de projectes que elaborem l’equip d’ Aguiló Enginyeria i Serveis, SL és troben els següents:

Construcció:

 • Projecte de nova construcció, ampliació i reforma
 • Llicència d'obres i permisos
 • Càlcul d'estructures
 • Estudis topogràfics
 • Estudis geotècnics
 • Direcció d'obra
 • Project management

Instal·lacions elèctriques:

 • Baixa, mitja i alta tensió
 • Projecte d'instal·lació (vivendes, indústria, enllumenat públic, activitats recreatives, càmpings, indústria agrària, local comercial, parking i grups alternadors)
 • Llicències i permisos
 • Dictàmens
 • Direcció d'obra
 • Gestions i tràmits amb les companyies elèctriques

Altres instal·lacions:

 • Productes químics i petrolífers
 • Gas
 • Aire comprimit, compressors i calderes
 • Frigorífiques
 • Climatització
 • Calefacció i ACS
 • Grues
 • Telecomunicacions