Avís legal

Normes d'ús:

Queda expressament prohibida qualsevol tipus de reproducció, còpia, comunicació pública, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada i qualsevol altra manipulació, amb o sense ànim de lucre, de tot o part del web site propietat d'Aguilo Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental, S.L. (en endavant Aguiló, S.L.) sense la prèvia autorització escrita i signada per Aguiló, S.L..

Queda també prohibida la utilització d'informació de qualsevol tipus o dels seus continguts, obtinguda mintjançant el web propietat d'Aguiló, S.L. per a finalitats o mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials.

Al web poden aparèixer enllaços a altres pàgines i Aguiló, S.L. no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d'aquestes, ni tampoc serà responsable de danys, costos, pèrdues i imprevistos que puguin produir-se per accedir a aquest web.

Avís legal sobre dades de caràcter personal:


Aguiló, S.L. es compromet a cumplir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Aguiló, S.L. comunica que qualsevol informació de caràcter personal enviada al nostre web, està cuberta amb la nostra política sobre privacitat i protecció de dades de caràcter personal i que els fitxers estan degudament inscrits a l'Agencia de Protección de Datos de Madrid.

La informació i/o dades que, voluntàriament puguin facilitar els usuaris mitjançant el nostre web, podrà ser incorporada al fitxer titularitat d' Aguiló, S.L. amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb els usuaris, rebre informació sobre els nostres productes i serveis, o per a la realització d'estudis de mercat o estadístics.

En cumpliment del que disposa la LOPD, l'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i d'oposició, mitjançant una carta signada on haurà de constar el seu nom, cognoms i DNI, i enviar-la per correu postal, fax o correu electrònic a Aguiló, S.L.

En el cas que l'usuari de la nostra web site introdueixi comentaris o sol.liciti informació, Aguiló, S.L. podrà fer averiguacions per verificar la seva residència o altres dades, amb la finalitat d'assegurar-se que la resposta o informació interessada sigui la correcta. Aguiló, S.L podrà utilitzar l'estadística no personal (tipus de navegador i usuari, localització geogràfica, edat i sexe) per a la millora de la nostra web site, com a part d'un procés en continua revisió i, en general, com la millor manera de conéixer els interessos i necessitats