Enginyeria de Projectes d’Instal·lacions

Elaboració de tot tipus de projecte per tal de posar en marxa una activitat, dur a terme una obra o una instal·lació de qualsevol tipus.

serveis_projectes_instalacions_aguilo

Dins la tipologia de projectes que elaborem l’equip d’ Aguiló Enginyeria i Serveis, SL es troben els següents:

Construcció:

 • Projecte de nova construcció, ampliació i reforma
 • Llicència d’obres i permisos
 • Càlcul d’estructures
 • Estudis topogràfics
 • Estudis geotècnics
 • Direcció d’obra
 • Project management

Instal·lacions elèctriques:

 • Baixa, mitja i alta tensió
 • Projecte d’instal·lació (vivendes, indústria, enllumenat públic, activitats recreatives, càmpings, indústria agrària, local comercial, parking i grups alternadors)
 • Llicències i permisos
 • Dictàmens
 • Direcció d’obra
 • Gestions i tràmits amb les companyies elèctriques

Altres instal·lacions:

 • Productes químics i petrolífers
 • Gas
 • Aire comprimit, compressors i calderes
 • Frigorífiques
 • Climatització
 • Calefacció i ACS
 • Grues
 • Telecomunicacions
banner_aguilo_coneix_nostra_historiafield.0

En el món de l’enginyeria, el sector de les instal·lacions en qualsevol de les seves fases és clau per assegurar el funcionament òptim de les empreses. És aquí on Aguiló Enginyeria destaca com un soci sòlid i compromès, oferint serveis especialitzats en projectes d’enginyeria d’instal·lacions per a empreses i institucions. Amb un enfocament centrat en l’optimització i l’eficiència, el nostre despatx té el ferm compromís d’acompanyar els seus clients en cada etapa del procés, des de la planificació inicial fins a l’execució final, assegurant resultats òptims i satisfactoris.

Anàlisi detallada i planificació integral

Tot projecte d’enginyeria d’instal·lacions comença amb una anàlisi detallada i una planificació integral. El nostre equip d’Aguiló Enginyeria treballa en estreta col·laboració amb els seus clients per comprendre les seves necessitats i objectius específics, realitzant una anàlisi exhaustiva del lloc i establint els requisits del projecte. Des de la identificació dels sistemes i equips necessaris fins a l’estimació dels recursos i el pressupost requerits, assegurem que tots els aspectes del projecte es consideren en la fase de planificació.

Disseny personalitzat i solucions innovadores

Un cop establerts els requisits del projecte, a Aguiló Enginyeria procedim amb el disseny personalitzat de les instal·lacions, utilitzant les últimes tecnologies i metodologies innovadores per oferir solucions eficients i efectives. Ja sigui en el disseny de sistemes elèctrics, mecànics, hidràulics o d’un altre tipus, ens comprometem a trobar la millor solució per a les necessitats específiques de cada client. A més, ens assegurem que els dissenys compleixin amb totes les normatives i regulacions pertinents, garantint la seguretat i la qualitat de les instal·lacions.

Gestió integral del projecte

Un cop finalitzat el disseny, a Aguiló Enginyeria assumim la gestió integral del projecte, coordinant totes les activitats i recursos necessaris per a la seva execució exitosa. Això inclou l’adquisició de materials i equips, la contractació de proveïdors i contractistes, i la supervisió de totes les fases del procés de construcció. Ens comprometem a mantenir una comunicació oberta i transparent amb els clients en tot moment, proporcionant actualitzacions regulars sobre el progrés del projecte i abordant qualsevol preocupació o pregunta que pugui sorgir.

Control de qualitat i seguiment posterior

Durant l’execució del projecte, a Aguiló Enginyeria duem a terme un rigorós control de qualitat per garantir que totes les instal·lacions compleixin amb els estàndards més alts de seguretat i rendiment. Realitzem inspeccions regulars al lloc, així com un estricte control de la documentació aportada pels diferents col·laboradors del projecte. A més, un cop finalitzat el projecte, oferim serveis de seguiment per assegurar que les instal·lacions continuïn funcionant de manera òptima al llarg del temps.

En resum, a Aguiló Enginyeria ens presentem com el soci ideal per a empreses i institucions que busquen optimitzar els seus projectes d’enginyeria d’instal·lacions. Amb el nostre enfocament en la precisió, l’eficiència i l’excel·lència tècnica de més de 30 anys, la nostra enginyeria ofereix solucions personalitzades que garanteixen resultats òptims i satisfactoris en cada etapa del procés.