Gestió de Llicències Ambientals

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

cap_eficiencia_energetica

Aguiló Enginyeria i Serveis, SL com a tècnics certificadors realitzem una visita a la instal·lació a certificar, elaborem el certificat i el tramitem amb l’organisme pertinent; encarregant-nos de totes les gestions necessàries i facilitant al client tota la documentació en format digital i físic un cop finalitzat el procés.

banner_aguilo_coneix_nostra_historiafield.0

En un món cada cop més preocupat per la sostenibilitat i l’eficiència energètica, obtenir certificats d’eficiència energètica s’ha convertit en una prioritat per a moltes empreses que volen demostrar el seu compromís amb el medi ambient i la responsabilitat social corporativa. En aquest context, a Aguiló Enginyeria emergeix com un soci estratègic que ofereix serveis especialitzats en la gestió de certificats d’eficiència energètica, ajudant les empreses a complir amb els estàndards més exigents i a posicionar-se com a líders en responsabilitat social empresarial. Amb un enfocament centrat en la qualitat, la innovació i l’excel·lència tècnica, a Aguiló Enginyeria ens encarreguem de guiar els nostres clients en tot el procés d’obtenció de certificacions energètiques, oferint assessorament expert i solucions a mida.

Auditories energètiques i avaluació d’eficiència

El primer pas és realitzar una auditoria energètica exhaustiva de les instal·lacions de l’empresa. El nostre equip duu a terme una avaluació detallada dels consums energètics i dels sistemes de gestió existents, identificant àrees de millora i oportunitats d’eficiència. Aquesta avaluació serveix com a base per desenvolupar estratègies personalitzades que permetin a l’empresa optimitzar el seu rendiment energètic i reduir la seva petjada ambiental.

Desenvolupament i implementació de mesures de millora

Basant-nos en els resultats obtinguts a l’auditoria energètica, col·laborem estretament amb el client per desenvolupar i implementar mesures de millora destinades a augmentar l’eficiència energètica i reduir els consums. Aquestes mesures poden incloure l’actualització d’equips obsolets, l’optimització de processos industrials, la incorporació de tecnologies més eficients i la promoció de pràctiques sostenibles al lloc de treball. L’objectiu és maximitzar l’estalvi energètic i minimitzar l’impacte ambiental, alhora que es garanteix el compliment dels requisits per a l’obtenció de certificats d’eficiència energètica.

Gestió àgil de tràmits i certificacions

Un cop implementades les mesures de millora, a Aguiló Enginyeria ens encarreguem de gestionar tots els tràmits necessaris per a l’obtenció dels certificats d’eficiència energètica. Això inclou la preparació de la documentació tècnica requerida, la presentació dels expedients davant les autoritats competents i el seguiment del procés de certificació. El nostre equip s’assegura que tots els requisits es compleixin de manera adequada i oportuna, facilitant així el camí perquè l’empresa obtingui els certificats desitjats.

En resum, ens posicionem com un soci estratègic per a empreses que busquen obtenir certificats d’eficiència energètica i avançar en el seu camí cap a la responsabilitat social empresarial. Amb la nostra experiència tècnica de més de 30 anys, el nostre compromís amb l’excel·lència i el nostre enfocament orientat al client, oferim solucions integrals que permeten a les empreses destacar-se en un mercat cada cop més centrat en la sostenibilitat i l’eficiència energètica.