Avaluacions d’impacte ambiental

Les avaluacions ambientals estan dissenyades per a adequar l’activitat a la nova normativa tant a nivell municipal com d’altres organismes públics. Per aquesta raó, per a la confecció de l’avaluació ambiental, s’ha de tenir en compte tots els aspectes mediambientals en els quals es vegi afectada l’empresa (residus, DUCA, permisos en general…), així com justificar la legalització de les instal·lacions industrials que disposa l’activitat (instal·lació elèctrica, aire comprimit, instal·lacions petrolíferes, …).

cap_mediambient

Depenent de la situació en la que es troba la vostra empresa i de la documentació que ens faciliteu, els tràmits a realitzar varien.

Els nostres serveis incluen tot el necessari en el moment precís, com podrien ser:

  • Aixecament de plànols.
  • Tramitació de permisos i legalitzacions que no es disposin.
  • Sol·licitud de documentació a organismes oficials (Ajuntaments, Junta de Residus, etc.)
  • Confecció qüestionari ambiental
  • Presentació de la documentació necessària a l’entitat col·laboradora.
  • Assistència a Inspecció.
  • Seguiment de llicència.
banner_aguilo_coneix_nostra_historiafield.0

En un món cada cop més conscient de la importància de la protecció del medi ambient, avaluar i mitigar l’impacte ambiental dels projectes és fonamental. És aquí on Aguiló Enginyeria emergeix com a líder en la provisió de serveis d’enginyeria i consultoria ambiental per a empreses i institucions que busquen garantir la sostenibilitat i el compliment normatiu en els seus projectes. Amb un enfocament rigorós i precís, la nostra enginyeria es compromet a avaluar limpacte ambiental amb precisió i oferir solucions efectives que promoguin la protecció de lentorn natural.

Avaluació d’impacte ambiental rigorosa

L’avaluació de l’impacte ambiental és un pas crucial en la planificació i el desenvolupament de qualsevol projecte. A Aguiló Enginyeria duem a terme aquest procés amb un enfocament meticulós, utilitzant metodologies científicament recolzades per identificar i avaluar els possibles impactes ambientals d’una manera precisa i objectiva. Des de l’anàlisi de la qualitat de l’aire i de l’aigua fins a l’avaluació dels efectes sobre la biodiversitat i els ecosistemes locals, l’empresa s’assegura considerar tots els aspectes rellevants per determinar l’abast i la magnitud dels potencials impactes ambientals.

Desenvolupament d’estratègies de mitigació ambiental

Un cop identificats els possibles impactes ambientals, a Aguiló Enginyeria col·laborem estretament amb els nostres clients per desenvolupar estratègies de mitigació ambiental efectives. Aquestes estratègies poden incloure mesures de prevenció, mitigació i compensació dissenyades per reduir o eliminar els impactes negatius al medi ambient. Des de la implementació de tecnologies més netes fins a l’adopció de pràctiques de gestió ambiental més sostenibles, l’empresa ofereix solucions personalitzades que promouen la sostenibilitat i el compliment normatiu a cada projecte.

Assessorament en compliment normatiu ambiental

El compliment normatiu ambiental és fonamental per garantir la legalitat i viabilitat d’un projecte. La nostra enginyeria ofereix assessorament expert en aquest àmbit, ajudant els nostres clients a entendre i complir les regulacions ambientals aplicables als seus projectes. Des de l’obtenció de permisos i llicències ambientals fins a la preparació d’informes de compliment, l’empresa s’encarrega de tots els aspectes relacionats amb el compliment normatiu i permet als clients avançar amb confiança en els projectes.

Monitorització ambiental continua

Quan el projecte està en marxa, Aguiló Enginyeria ofereix serveis de monitorització ambiental continu per assegurar que es compleixin els estàndards ambientals durant totes les fases de l’operació. Això inclou la realització de mostrejos regulars, anàlisi de dades i avaluacions de compliment per garantir que qualsevol impacte ambiental es detecti i abordi de manera oportuna. El monitoratge ambiental continu ajuda a protegir el medi ambient ia mantenir la reputació corporativa de les empreses, sigui quin sigui el sector en què es desenvolupa.

En conclusió, a Aguiló Enginyeria ens posicionem com un soci estratègic per a empreses i institucions que busquen promoure la sostenibilitat i el compliment normatiu en els seus projectes. Amb el nostre enfocament rigorós, la nostra experiència tècnica de més de 30 anys i el nostre compromís amb l’excel·lència ambiental, la nostra empresa ofereix solucions integrals que permeten als clients avançar de manera responsable a les seves activitats.